ŽÁDÁME RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ (KTEŘÍ JSOU NAROZENI V OBDOBÍ OD 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014 A DĚTI, KTERÝM BYLA ŠKOLNÍ DOCHÁZKA V MINULÉM ROCE ODLOŽENA), ABY PŘEDALI V ZÁKLADNÍ ŠKOLE VYPLNĚNOU ŽÁDOST K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ (POPŘ. ŽÁDOST O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY). ŽÁDOST LZE PODAT OSOBNĚ V SEKRETARIÁTU ŠKOLY NEBO ELEKTRONICKOU POŠTOU DO 30. DUBNA 2020. FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ JSOU K DISPOZICI NA WEBU ZÁKLADNÍ ŠKOLY – záložka DOKUMENTY – sekce FORMULÁŘE.