Listopad – vycházka za kamarády na Ferdinandov (velké. od.)