Září – výlet do cukrárny a hasičské zbrojnice v Raspenavě