Dlouhodobé cíle a principy práce v MŠ

Zajistit rovnováhu mezi svobodným rozvojem osobnosti dítěte, respektovat jeho jedinečnost a na straně druhé postupným jeho přivykáním zaujmout určitou pozici ve skupině vrstevníků i požadavků dospělých. Plně přijímat každé dítě bez ohledu na míru jeho schopností a talentu, podněcovat jej k dosahování co nejlepších výkonů v rámci jeho možností, sil, potřeb a tužeb. Nenásilnou formou získávat zájem dítěte o spolupráci s ostatními dětmi, ale i s učitelkou, která by měla být dítěti partnerem a zkušeným kamarádem a to za všech okolností při úspěchu i prohře. Podporovat objevitelský výchovný zájem rodičů o vlastní dítě, spoluúčast rodičů na akcích školy. Příležitostnými momenty ovlivňovat kontakt rodiči s dítětem a se školou. Pozitivně a pedagogicky taktně působit na rodiče a veřejnost. Podle svých třídních plánů a programů věnovat velkou pozornost úkolům z ekologického a dopravního projektu. Svoji pozornost zaměřit nenásilnou formou přiměřenou věku dítěte na aktuální téma současné doby, což je drogová prevence a sexuální výchova. Velkou pozornost věnovat také dětem při seznamování se svým okolím, vytvářet kladný vztah ke všemu živému – přírodě. Rozvíjet v naší mateřské škole samostatné a zdravě-sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělání všem dětem na základě možností a zájmů a potřeb. Věnovat péči všem bez rozdílu.