Podmínky pro přijímání a vyřazování dětí

Kritéria pro přijetí stanovuje ředitel školy každý rok zápisem, který je veřejný a v souladu se zákonem č. 261/2004 Sb. o předškolním vzdělávání a vyhláškou č. 147/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a vyhláškou č. 43/2006 Sb.
Podmínkou přijetí je trvalé bydliště rodičů. Přednost mají děti, jejichž rodiče pracují a děti, které mají rok do začátku školní docházky.