Spoluúčast rodičů

Uvědomujeme si a chápeme rodiče jako nejdůležitější partnery pedagogů. Spolupráci zahajujeme již v době adaptace dítěte na prostředí a režim mateřské školky, během níž mohou rodiče zůstat se svými dětmi ve třídě libovolnou dobu a mohou se aktivně zapojit do dění. Snažíme se podporovat zdravý vývoj dětí z oslabených rodin, kompenzovat chybějící a nevhodné vlivy, získávat důvěru a otevřenost ve vztahu. Naší snahou je co nejvíce s rodiči komunikovat a popř. být nápomocni v péči o jejich dítě. Snažíme se o vstřícnost, diskrétnost a zachování soukromí rodiny. Rodičům poskytujeme informace z oblasti vzdělávání, zprostředkováváme odborná vyšetření. Rodiče mají také možnost se podílet na programech mimoškolních aktivit, na společných pracovních dílnách, které navazují na vzdělávání v mateřské škole. Při mateřské škole pracuje Občanské sdružení rodičů, které se může aktivně podílet na dění a chodu MŠ. Součástí náplně sdružení je také finanční podpora školky a komunikace se sponzory a jinými složkami ve městě.