Vize a filozofie naší MŠ

„S úsměvem a se srdcem na dlani projdeš celý svět“

Máme vždy na paměti, že jedině spokojené dítě je schopné se vzdělávat, komunikovat a proto se snažíme vytvářet takové prostředí, ve kterém budou děti chtít trávit svůj čas po dobu odloučení od rodičů v klidné a pohodové atmosféře nejen se svými vrstevníky, ale i s námi, pedagogy. Vycházíme z přesvědčení, že dítě je partner a osobnost se svými starostmi, potřebami. Naší snahou je dětem poskytnout jistotu, že u všech zaměstnanců naší mateřské školy najdou porozumění pro své dětské problémy, pochopení, pohlazení, útěchu v lítosti a především kamaráda, který si rád hraje, je s ním legrace a nikdy nezklame. Spokojenost a souhra celého kolektivu zaměstnanců je hlavním předpokladem úspěchu, neboť se odráží i na spokojenosti dětí. Jenom klidný, spokojený a vyrovnaný člověk je schopen rozdávat okolo sebe radost a přispět společně s ostatními kolegy k vytvoření příjemného rodinného a pohodového prostředí neboli školy plné pohody.