Kroužky

Hra na zobcovou flétnu – Alena Kusá
Výtvarný kroužek – Alena Tesařová
Předškolní příprava – Anna Klbíková
Výuka anglického jazyka – Mgr. Jana Hillebrandová
Taneční kroužek – Alena Kusá
Cvičení rodičů a dětí – Alena Kusá